איכות
עלות תועלת
עסקה
מקצועיות

BLD4U היא בית

במהלך תקופת הבנייה ולאחריה אנו רואים בכל דייר שותף דרך ובן בית בחברה. כל צוות החברה עומד לרשות הדיירים בכל שאלה ובעיה.

מקסימום הטבות

מקימי הקבוצה רואים לעצמם את ה"חשיבה מחוץ לקופסא" כחלק בלתי נפרד מתיכנון הבניין. חיזוק איכותי ומקיף של הבניין בפני רעידת אדמה ועוד.

לוחות זמנים

במטרה להקל על הדיירים ככל שניתן וע"מ שיממשו את הרווח בלוחות זמנים קצובים ומוגדרים מראש ככל שניתן, אנו משקיעים ופועלים במלוא הכוח והיכולת.

בנייה איכותית

על מנת למקסם את שווי הדירות החדשות, הבניין משודרג לרמה הגבוהה ביותר האפשרית. שימוש בחומרי בנייה ותקנים ירוקים, מתקדמים ואיכותיים ביותר.