התהליך

תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 38, הייתה אמורה להביא בשורה לרשויות המדינה, הרשויות המקומיות, יזמים וקבלנים ולאזרחים שבבעלותם דירות ישנות. לכאורה, פטנט ישראלי מושלם למתן מענה לשני האיומים המרכזיים של העורף (רעידות אדמה וירי טילים ורקטות), ללא השקעה מתקציב ממשלתי. המדינה נתנה זכויות בנייה בחינם לבעלי הבתים הישנים כתמריץ לביצוע הפרוייקט, בעלי הבתים "מוכרים" את הזכויות ליזמים וכולם מרוויחים.
אם כך מדוע בחלוף 10 שנים מצאת התוכנית לדרך, מספר הפרויקטים שהסתיים כמוהו כטיפה ?  גם אם נוציא מהפוטנציאל את המבנים בפריפריה עקב ערך קרקע נמוך חוסר כלכליות ליזמים, עדיין רב רובם של הבניינים הישנים במרכז, טרם חוזקו במסגרת אחת מתוכניות התמ"א או פינוי בינוי. אפשר להטיל את האשמה בממשלה, בוועדות הבנייה המקומיות, בדיירים עקשנים ובעלי אינטרסים זרים, אך חלק גדול מהבעיה נמצא אצל היזמים.
על כן אנו רואים לצורך להציג בפניכם את שלבי יישום פרוייקט תמ"א 38 בשילוב הסבר על הקשיים והאתגרים שבדרך.

איך מתחילים ?