תחומי התמחות

הקבוצה עוסקת ביישום וביצוע פרויקטים בהתחדשות עירונית הכוללת:

  • תמ"א 38 תוספת זכויות בבניין קיים.
  • תמ"א 38 (2) פינוי בינוי נקודתי.
  • פינוי בינוי – פרויקטים בהתחדשות עירונית.

בזכות הניסיון הרב ביזמות ובביצוע של מקימי הקבוצה מתאפשרת בחירה קפדנית של אנשי המקצוע וצוות הניהול מן המובילים בתחומם המאפשרים לנו, כקבוצה, לספק מענה ענייני, יעיל מקיף ומקצועי למגוון רחב של נושאי ההתחדשות העירונית, החל בשלבי התכנון המוקדמים דרך הענקת שירות ניהול ופיקוח לכלל שלבי ביצוע הבנייה בפועל ועד לסיום הבנייה והענקת מוצר איכותי, אשר יעלה את ערך הנכס באופן משמעותי.
לדבר חשיבות מכרעת לאור העובדה שעל פי רוב מדובר בביצוע עבודות בנייה מורכבות באתר המאכלס משפחות המקיימות חיי יומיום סדירים ואנו פועלים ביעילות ובשיתוף מלא עם דיירי הפרוייקט, על מנת לא לפגוע ברווחת הדיירים ובאיכות חייהם בשלב הביצוע.
לאחר בחינה ובדיקה מעמיקה של הנכס והתאמתו לביצוע התמ"א, תוך התייחסות לסוגיות שונות ובכללן חנייה, תוספת ממד"ים, מרפסות ופתרונות אפשריים אחרים, התב"ע הרלוונטית, מתאר האזור והנכס, השאת פוטנציאל הבנייה בהתאם להיתרים לאחר בירור היתכנות מימוש תכניות הבנייה עם הרשויות הרלוונטיות וזאת רק לאחר התייחסות לנטל המס, אנו נציג מתווה שהינו אופטימאלי ותפור לצורכי הדיירים והמתאים ביותר לנכסים היקרים שבבעלותם.
לאור העובדה שמדובר במארג המשלב אינטרסים שונים של הרקמה האנושית המתגוררת בנכס וכן שילוב של צורכי בנייה על מורכבויותיה הנובעות מאינטגרציה בין חדש לקיים (במקרה של תמ"א 38/1), אנו קשובים וערים לצורכי הדיירים, ובכלל זה לצרכים ייחודיים ככל שעלולים להתעורר במהלך ביצוע עבודות הבנייה והחיזוק – כן, ראשית לכל, אנו עוסקים עם אנשים אשר למענם אנו יוצרים נכס חדש.