תכנית הרובעים

תכנית רובע 3 ו- 4

תכנית רובע 3 (3616א) ותכנית רובע 4 (3729א), הן שתיים מארבע תכניות עירוניות חדשות לארבעת הרבעים במרכז העיר תל-אביב-יפו (3,4,5,6). תכניות אלו חלות על בנייני מגורים בלבד כולל בניני מגורים מעל חזית מסחרית וברובע 4 גם בבניינים ברחובות המסחריים.

מטרות התכנית:

קביעת זכויות בניה לבניה חדשה וזכויות בניה לתוספות בניה על בניינים קיימים תוך שמירה על אופי הסביבה הבנויה וכן פישוט הליכי התכנון והרישוי.

התכנית מחליפה את התכניות שהוספו לתכניות הראשיות לאורך השנים כגון מ, ס, ג, ועוד, מטמיעה את מדיניות התכנון העירונית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 ואת ההוראות הנוגעות להכרזת אונסק"ו.
ברוב המגרשים נפחי הבניה המוצעים בתכנית זו נעים בין 5 קומות וקומת גג חלקית ל-6 קומות וקומת גג חלקית, וברובע 4 גם בצירים הראשיים כמפורט בתכנית- 7 קומות וקומת גג חלקית.

התכנית אינה פוגעת בזכויות תקפות.
תכנית הרובעים 3 ו-4 אושרה ע"י הועדה המחוזית בתאריך 7.4.14.

לאחר שהוגשו לה ממצעי דו"ח החוקרת לתכניות. מרבית המלצות החוקרת התקבלו כמפורט בהחלטת הועדה המחוזית, ההמלצות שאינן התקבלו מצויות בהחלטת הועדה המחוזית בקובץ שניתן למוצאו באתר עיריית תל אביב – יפו.
נכון להיום אושרו שתי התוכניות ופורסמו.

הודעה בדבר תכנית רובע 3 פורסמה ברשומות ב-09.01.2018 ותוכנית רובע 4 תפורסם במהלך חודש יוני 2018.

ניתן לעיין במסמכי התוכניות באתר העירייה תחת הכותרת תכנון ופיתוח/תכנון עירוני מפורט:

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Pages/UrbanPlanning.aspx